Mitä ja mikä on Kanttiini

Kanttiini kategorian tarkoitus on toimia varusmiesmiehille, -naisille sekä reserviläisille tuotekuvastona

Koulutushaamerkki pientuotteita myymme tukkupakkauksissa Sotilaskodeille.

Tuotevalikoimat sotilaskodeittain saattaa vaihdella suuresti. Mikäli mielenkiintoinen tuotetta ei löydy Teidän sotilaskodistanne, esitetään, että käännytte paikallisen Sotilaskodin puoleen.

Koulutushaaramerkki tuotteita, joita ei myydä sotilaskodeissa, kuten kurssipuvut ja aselajitakit tai muut vastaavat maanpuolustustahtoa ja yhteishenkeä kohottavia tuotteita teemme tilauksesta.

HUOM! Joukko-osasto, joukko-yksikkö tai perusyksikkö (komppania vast) logoin merkittyjä tuotteita merkkaamme vain kulloisen ajanjakson komentajan tai perusyksikön päällikön kirjallisella luvalla.

Leijonalla merkittyjä sekä merkkaamattomia muita alaan liittyviä tuotteita myymme myös yksittäinkappalein. Kimppa/ryhmähankinnoin tuotteet tulevat edullisimmiksi.

Kanttiini kategoriassa on tuotteita, joihin on merkattu hinta, nämä tuotteet ovat kaikkien ostettavissa olevia tuotteita. Tuotteita joissa ei ole hintaa ja ostopainiketta ovat vain sotilaskodeista ostettavia tuotteita.

Järjestys: